Księgowość

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb Zarządu. Nasze biuro rachunkowe dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupia się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzeniu dla naszych Klientów narzędzi, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku.  
 

Podatkowa książka przychodów i rozchodów, Ryczałt, Karta podatkowa

 

MAŁE FIRMY


Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych (KPIR - Książka Przychodów i Rozchodów , RYCZAŁTY);
Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej
Doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji
Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
Ewidencja wyposażenia

Obsługa podatkowa

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PIT, VAT, JPK)
Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli

Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
Stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa (PUE)

Pomoc w sprawach gospodarczych

Doradztwo gospodarcze
Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności
Sporządzanie wniosków kredytowych
 

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
Aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
Ewidencja obrotu kasowego
Ewidencja obrotu magazynowego
Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
Okresowa weryfikacja sald kont
Okresowa weryfikacja stanu aktywów i pasywów
 

SPÓŁKI


Prowadzenie ksiąg handlowych - pełna księgowość np. spółki z o.o.
Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS;
Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego;
Przygotowywanie sprawozdań do WIOS;
Przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego o interpretacje podatkowe
Przygotowywanie sprawozdań PFRON
Rachunki przepływów pieniężnych;
Analizy centrów kosztowych;
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wg MSR;
Prowadzenie ksiąg handlowych wg standardów MSR
Obsługa podmiotów rozliczających się w specjalnych strefach ekonomicznych
Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych;
Kontrola ksiąg oraz nadzór nad księgami prowadzonymi przez klienta ;
Doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz niezbędnych regulaminów ;
Doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów;
Doradztwo w zakresie ustanowienia dokumentacji cen transferowych;
Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych;
Archiwizacja elektroniczna dokumentów;
 

Obsługa podatkowa przy pełnej księgowości

Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
Monitorowanie poziomu zobowiązań podatkowych Zleceniodawcy oraz wskazywanie rozwiązań w tym zakresie
Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenia handlowe przy pełnej księgowości

Ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności
Monitoring rozrachunków
Okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań
Wystawianie Monitów, Not odsetkowych i Wezwań do zapłaty
Rozliczanie zaliczek pracowników

Sprawozdawczość (zarządcza, podatkowa i administracyjna)

Wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki – ewidencja w ustalonym przekroju
Sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta
Sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych (F01, DG, CIT, VAT, itp.)

Pomoc w sprawach gospodarczych przy pełnej księgowości

Doradztwo gospodarcze
Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności
Sporządzanie wniosków kredytowych

Nowoczesne usługi informatyczne

Dostęp do danych finansowo księgowych 24h/dobę przez system on-line